Hoolime meie metsa tulevikust

Partnerid

Roger Puit AS on EMPL liige. Kuulume osana Graanul Investi kontserni ja varustame kontserni tehaseid vajaliku toormega.

Teeme tihedat koostööd järgmiste ettevõtetega:
Graanul Invest
OÜ Valga Puu
OÜ Karo Mets